Менделеев  таблицасын қайдан аламыз? қай сынып оқулығында толық жазылған.