Қалада би үйірмелеріне қанша төлейді? Тегін би үйірмелері бар ма?