балалар телефонды тез меңгеріп, ғаламтордан керексіз дүниелерді жаттап алады