2диктант2 мазмундама токсан сайын  орыс мектепке калай болар екен жане такырыптар кыскарады гой 8дикткан 8 мазмундама жылга.Ой болисиниз