Көпмүшелерге амалдар қолдану

  • Жүктеулер: 33
  • Көрсетілім: 1037
  • Математикадан ашық сабақтар
  • 16/Ноя/2016

Жарияланған материалдың жеке номері: 20061


Тақырыбы: Көпмүшеге амалдар қолдану.
Сыныбы: 7 сынып
Пәні: Алгебра
Мұғалімі: Токмолдаева Жанна Галымжановна
Қызметі: Математика пәні мұғалімі
Мекен-жайы: Жамбыл облысы, Шу қаласы, № 40 орта мектебі

Қысқа мерзімді жоспар
Сыныбы: 7 алгебра
Мерзімі:
Тақырыбы: Көпмүшеге амалдар қолдану.
Мақсаты: Көпмүшеге амалдар қолдануып есептер шығару
Күтілетін нәтиже: Көпмүшеге амалдар қолданып есептер шығара алады.

Сабақтың бөлімі Әдіс -тәсілдер Мұғалім әрекеті Оқушы әрекеті
Ұйымдастыру кезеңі
(3 мин) Сәлемдесу. Топқа бөлу
Карточкалар бойынша Амандасу. Түгендеу.
Карточкалардағы мүшелер саны бойынша бойынша топтасады. Амандасады. Карточкалардағы мүшелер саны бойынша бойынша топтасады.

Үй тапсырмасын тексеру
(2 мин) Үйге берілген тапсырманы тексеру.
№112
a -10 -2.5 0 1.5 4 8.5 10
A 55 10 -5 -14 -29 -56 -65

Білу және түсіну

(10 мин) Домино
108 өрнекті ықшамдаңдар:
12x^2-13x 2(5x-4y+1)-3(3x-3y+1)
x+y-1 a+b+c-(a-b-c)
2b+2c 7(2a+5b)-5(3b-4a)
34a+20b 8(3x-2y)-7(y+x)
17x-23y -2(a-3b)+3(b-2a)
9b-8a 6x∙(2x-1)-7x

6x∙(2x-1)-7x 12x^2-13x
2(5x-4y+1)-3(3x-3y+1) x+y-1
a+b+c-(a-b-c) 2b+2c
7(2a+5b)-5(3b-4a) 34a+20b
8(3x-2y)-7(y+x) 17x-23y
-2(a-3b)+3(b-2a) 9b-8a


Қолдану
(5 мин) Семантикалық карта Семантикалық карта таратылады.

№ 1 a^7 b^11 c^3 5xy 1 6y-4-5x
625x^3 y^4 sad 125x^2 y^3) +
(4a^2 b^2):〖(2ab)〗^2 +
〖(-a^2 b^3 c)〗^4 sad abc) +
(8x-12xy+10x^2 ) sad -2x) +

№ 2 56m^5 n^4 4a^2-3b^2 -12y xy^4 z^7
(14m^3 n^2 )^3 sad 7m^2 n)^2 +
(-xyz^2 )^5 sad 〖-x〗^2 yz^3 ) +
(1〖2a〗^3 b-9ab^3 ) sad 3ab) +
-14.4x^2 y^2 z^3 sad 1.2x^2 z^3 ) +

№ 3 56m^5 n^4 5xy 1 xy^4 z^7
(4a^2 b^2):〖(2ab)〗^2 +
(-xyz^2 )^5 sad 〖-x〗^2 yz^3 ) +
625x^3 y^4 sad 125x^2 y^3) +
(14m^3 n^2 )^3 sad 7m^2 n)^2 +

№ 4 a^7 b^11 c^3 6y-4-5x 4a^2-3b^2 -12y
〖(-a^2 b^3 c)〗^4 sad abc) +
(1〖2a〗^3 b-9ab^3 ) sad 3ab) +
-14.4x^2 y^2 z^3 sad 1.2x^2 z^3 ) +
(8x-12xy+10x^2 ) sad -2x) +
Есептерді шығарып, дұрыс жауабын белгілейді.

Талдау
(10 мин) Деңгейлік тапсырма
1 топ:
№ 106. Көпмүшелердің қосындысын және айырымын табыңдар:
m+n және m-n;
a^2+2ab+b^2 және a^2-2ab+b^2;
№ 116. Көпмүшелердің алгебралық қосындысын табыңдар:
(13x-11y+10z)-(-15x+10y-15z)=28x-21y+25z
(-2a^3+ab^2 )+(a^2 b-1)+(a^2 b-〖ab〗^2 )+3a^3=a^3+2a^2 b-1
№ 121. Өрнектерді ықшамдаңдар:
2a+3ab-5b+a^2-b^2+ab-4a^2+2ab-3b^2=6ab+2a-5b-3a^2-4b^2;
12.5m^2+n^2-(8m^2-5n^2 )-(-10m^2+(5.5m^2-6g^2 ))=9m^2+6n^2+6g^2;
2 топ:
№ 106. Көпмүшелердің қосындысын және айырымын табыңдар:
〖5x〗^2-5x+4 және -4x^2+5x-4;
a^2+2ab+b^2 және 〖-a〗^2+2ab-b^2;
№ 116 Көпмүшелердің алгебралық қосындысын табыңдар:
(17n+12m-14p)-(11m-10n-14p)=6m+22n
(〖3m〗^2+5mn+7m^2 y)-(5mn+3m^2 )-(〖7m〗^3 y-〖3m〗^2 )=〖3m〗^2+7m^2 y-〖7m〗^3 y
№ 121. Өрнектерді ықшамдаңдар:
a^2+2ab+3b^2-3a^2-4ab+b^2+2a^2-3ab+4b^2=8b^2-5ab;
0.6xy^2+(2x^3+y^3-(3xy^2-(x^3+2.4xy^2-y^2 )))=3x^3+y^3-y^2;

3 топ:
№ 107. Көпмүшелердің қосындысын және айырымын табыңдар:
a^2-a+1 және a+1;
x^2+xy+y^2 және x^2-xy+y^2;
№ 116. Көпмүшелердің алгебралық қосындысын табыңдар:
(13x-11y+10z)-(-15x+10y-15z)=28x-21y+25z
(〖3m〗^2+5mn+7m^2 y)-(5mn+3m^2 )-(〖7m〗^3 y-〖3m〗^2 )=〖3m〗^2+7m^2 y-〖7m〗^3 y
№ 121. Өрнектерді ықшамдаңдар:
12.5m^2+n^2-(8m^2-5n^2 )-(-10m^2+(5.5m^2-6g^2 ))=9m^2+6n^2+6g^2;
a^2+2ab+3b^2-3a^2-4ab+b^2+2a^2-3ab+4b^2=8b^2-5ab;
4 топ:
№ 106. Көпмүшелердің қосындысын және айырымын табыңдар:
3x+7y және 2x-5y;
8a+9b-10c және 9a-10b+11c;
№ 116. Көпмүшелердің алгебралық қосындысын табыңдар:
(17n+12m-14p)-(11m-10n-14p)=6m+22n
(-2a^3+ab^2 )+(a^2 b-1)+(a^2 b-〖ab〗^2 )+3a^3=a^3+2a^2 b-1
№ 121. Өрнектерді ықшамдаңдар:
2a+3ab-5b+a^2-b^2+ab-4a^2+2ab-3b^2=6ab+2a-5b-3a^2-4b^2;
0.6xy^2+(2x^3+y^3-(3xy^2-(x^3+2.4xy^2-y^2 )))=3x^3+y^3-y^2;
Дарынды оқушыларға арналған қосымша тапсырма:
Екі таңбалы санның ондығы бірлігінен үш есе артық. Егер осы санға сол цифрлар арқылы кері ретпен жазылған санды қосса, онда 88 шығады. Берілген санды табыңдар. Деңгейлік тапсырмаларды орындайды.
2m және 2n
2a^2+2b^2 және 4ab

x^2 және 〖9x〗^2-10x+8
4ab және 2a^2+2b^2

a^2+2 және a^2-2a
2x^2+2y^2 және 4xy

5x+2y және x+12y
17a-b+c
және -a+19b-21c

62 және 26

Жинақтау
(5 мин) Тест 1 топ :
Көпмүшені стандарт түрге келтіріңдер:28x-15y+12x;
А. 40x-15y; В. 16x-15y; С. 13x-12y;
2) Kөпмүенің дәрежесін анықтаңдар: a^5 b^7+bc+c^2 d^2;
А. 10 В. 12 С. 4
3) Дәрежесі 5-ке тең көпмүшені көрсетіңдер.
А. c^3 x+9y-5; B. a^2+b^4; C. с^2 y^2 z+2a+7;
4) Ең үлкен дірежелі көпмүшені анықтаңдар:
А. с^2 y^2 z^2+7; B. 〖abс〗^2 y^2 z+2a; C. 2a^6+23;
5) Бөлуді орындаңдар: -5x sad -5/9);
А. 5x В. -5x С. 9x

2 топ :
1) Көпмүшені стандарт түрге келтіріңдер: 17a^3-b^2-8-9a^3-b^2;
А. 2a^2-8b^3-1; В. 8a^3-2b^2-8; С. a^2-b^2;
2) Kөпмүенің дәрежесін анықтаңдар: a^2 b^5+bc+c^9 d^2;
А. 11 В. 7 С. 12
3) Дәрежесі 7-ге тең көпмүшені көрсетіңдер.
А. a^5+2; B. c^3 x^3 y+9yz^4-5; C. c^4+3;
4) Ең үлкен дірежелі көпмүшені анықтаңдар:
А. 2a^7+23; B. a^4 b^3+3xy C. 〖abс〗^2 y^2 z^2+2b;
5) Бөлуді орындаңдар: (-9ab^3 ) sad -3ab);
А. 3b^2 В. 9ab^3 С. 3ab^3

3 топ :
1) Көпмүшені стандарт түрге келтіріңдер: 0.2n^3 m-n^3 m+nm^4;
А. nm^4; В. 1.2n^3 m+nm^4; С. -0.8n^3 m+nm^4;
2) Kөпмүенің дәрежесін анықтаңдар: a^3 b^4+bc+c^11 d^12;
А. 23 В. 12 С.7
3) Дәрежесі 8-ге тең көпмүшені көрсетіңдер.
А. a^5+3; B. c^3 x^3 y^2+y^3 z^4-1; C. c^7+3;
4) Ең үлкен дірежелі көпмүшені анықтаңдар:
А. c^3 x^3 yz+1; B. y^2 z^4+2b^7 C. y^3 z^4+5a;
5) Бөлуді орындаңдар: (-4ab^4 ) sad -2ab);
А. 〖8b〗^2 В. b^3 С. 〖2b〗^3

4 топ :
1) Көпмүшені стандарт түрге келтіріңдер: 16a^4-〖15b〗^3-15b^2+a^4;
А. 16a^4+〖15b〗^3; В. 17a^4-15b^2-15b^3; С. 15b^2+a^4;
2) Kөпмүенің дәрежесін анықтаңдар: a^20+c+c^2 d^17;
А. 19 В. 20 С.17
3) Дәрежесі 4-ке тең көпмүшені көрсетіңдер.
А. cxy^2+z^3-1; B. a^3+1; C. c^2+3;
4) Ең үлкен дірежелі көпмүшені анықтаңдар:
А. y^3 z^2+5a; B. y^2 z^2+2b^3 C. c^5 yz+7;
5) Бөлуді орындаңдар: (-10ab^4 ) sad -2b^2 );
А. 5〖ab〗^2 В. 2b^2 С. 10ab^2
Тапсырманы орындау барысында білімін жинақтайды.
Бағалау
(3 мин) БҮҮ кестесі Білетінім Үйренгенім Үйренгім келедіҮйге тапсырма
(1 мин) № 122
Екі өрнектітеңестіреді.
Баға қою
(1 мин) Бағалау критерийі бойынша бағалау. Тәрбие.орг сайтынан Көпмүшелерге амалдар қолдану Математикадан ашық сабақтар материалды тегін жүктеп сабақ барысында қолдануға рұқсат етіледі. Жарияланған материалға tarbie.org сайтының әкімшілігі жауапты емес

Авторы: Токмолдаева Жанна Галымжановна

Жамбыл облысы, Шу қаласы, № 40 орта мектебі математика пәні мұғалімі

Пікірлер: 0

avatar