Сызу пәні бойынша 9 сыныпқа арналған орта мерзімді жоспар

  • Жүктеулер: 89
  • Көрсетілім: 2780
  • Сызу сурет пәндерінен презентациялар
  • 18/Янв/2017

Жарияланған материалдың жеке номері: 21072


Сызу пәні 9 – сынып (аптасына 2 сағат)


Тақырыбы
Сағат

Күні Пайданалатын
көрнекіліктер
Міндетті графикалық жұмыстар Оқулық беті Үй жұмысы
І тоқсан

1 Кіріспе. Сызу оқу пәні.
Сызбалардың даму тарихынан
1 слайдтар, сызу аспаптары 3- бет 6 бет тақырыпты оқып келу.
2 . Стандарттар туралы ұғым
1 модулдер, слайдтар 7-14 бет 10 бет Жаттығу
3 Масштабтар 1 Модулдер, оқу плакаты 11-12 б 12 бет Жаттығу

4 Сызбаны оны шектейтін сызықпен (жиектемемен) және негізгі жазумен безендіру 1 Модулдер, оқу плакаты 12-14 б 14 бет
№1 А4 форматына 10-11 бет рамка мен негізгі жазуды сызу
5 Сызба сызықтары 1 Модулдер, 14-16 б Сызық түрлері 14-17 бет Жаттығу
6 Сызба қарыптері 1 Оқу плакаты
Сызба қаріптері ГЖ-1 14-16 б 17-19 бет Жаттығу
7 Сызбаларға өлшемдерді түсіру 1 Оқу плакаты 20-б 20-22 бет Жаттығу
8 Перпендикуляр түзу салу. Түзу кескінділерін бөліктерге бөлу 1 Оқу плакаты 23 б 23-24 бет Жаттығу
9 Шеңберді тең бөліктерге бөлу 1 Оқу плакаты, сызу аспаптары
3, 6, 4, 8, 5, 10-ға ГЖ-2 26-бет 26-29 бет
Жаттығу
10 Сызықтардың түйіндесулері 1 Слайдтар, оқу плакаты А4 пішімі Ішкі және сыртқы түйіндесулер 30- бет 30-34 бет Жаттығу
11 Проекциялау 1 Оқу плакаты, сызу аспаптары 35 - бет 35 бет Жаттығу
12 Центрлік және параллел проекциялау 1 Оқу плакаты, сызу аспаптары 36 -бет 36 бет Жаттығу
13 Тік бұрыштап проекциялау 1 Слайдтар, оқу плакаты 37 -бет 37-40 бет Жаттығу
14 Аксонометриялық проекцияларды алу және оларды салу 1 Оқу плакаты ГЖ-4 42 -бет 42-44 бет Жаттығу
15 Жазық фигуралардың аксонометриялық проекциялары 1
Оқу плакаты, сызу аспаптары 45-бет
45 бет Жаттығу Жаттығу
16 Жазық жақты нәрселердің аксонометриялық проекциялары 1 Оқу плакаты, сызу аспаптары 46- бет 46 бет Жаттығу
ІІ тоқсан
1 Беттері дөңгелек пішінді нәрселердің аксонометриялық поекциялары. 2 8.11 Оқу плакаты, сызу аспаптары А4 пішімі, текше ішіндегі овалдың изометриясын салу 47- бет 47-49 бет Жаттығу
2 Техникалық сурет 1 10.11 ГЖ-5 50 - бет 50 бет Жаттығу
3 Нәрсенің геометрик пішініне талдау жасау 1
15.11 Тетіктер, оқу плакаты, сызу аспап 59- бет 51-52 бет Жаттығу
4 Геометриялық денелердің сызбалары 1 17.11 Модулдер, оқу плакаты
6 қырлы призма, цилиндр және т.б. ГЖ-6 52-бет 52-56 бет Жаттығу
5 Цилиндр мен конусты проекциялау 1 22.11 Модулдер, оқу плакаты 54-55 бет Жаттығу
6 Қызықты есептер 1 24.11 Тетіктер, оқу плакаты, сызу аспап 59-бет 55 Жаттығу
7 Дұрыс төртбұрышты пирамиданы проекциялау 1 29.11 Тетіктер, оқу плакаты, сызу аспап 55 бет Жаттығу
8 Геометриялық денелер тобының проекциялары 1 6.12 Модулдер, оқу плакаты 60-бет 58 бет Жаттығу
9 Нәрсенің төбелерінің, қырлары мен жақтарының проекциялары 1 8.12 Модулдер, оқу плакаты 59 бет Жаттығу
10 Нүктенің нәрсе бетіндегі проекциясын салу 1 13.12 Сызу аспаптары 83 бет 60-61 бет Жаттығу
11 Берілген екі көрінісі бойынша нәрсенің үшінші көрінісін салу. 1 15.12 Оқу плакаты, сызу аспаптары А4 пішімі, нәрсенің пішімі-нің өзгеруі 103 бет 62-63 бет Жаттығу
12 Берілген екі көрінісі бойынша нәрсенің үшінші көрінісін салу 1 20.12 62-63 бет Жаттығу
13 Геометриялық денелер бетінің жазбалары 1 22.12 Модулдер, оқу плакаты 63-66 бет Жаттығу
14 Геометриялық денелер бетінің жазбалары 1 27.12 63-66 бет Жаттығу
15 Сызбада көріністерді орналастыру. Жергілікті көріністер 1 29.12 Оқу плакаты, сызу аспаптары 67-68 бет Жаттығу
16 Сызбада көріністерді орналастыру. Жергілікті көріністер 1 10.01 67-68 бет Жаттығу
ІІІ тоқсан
1 Қималардың атқаратын қызметі. Қималарды орындау 1 12.01 Тетік модулі А4 пішімі, қарапайым қиманы орындау 112 бет 69-72 бет Жаттығу
2 Қималардың атқаратын қызметі. Қималарды орындау 1 17.01 69-72 бет Жаттығу
3 Қарапайым тіліктерді орындау және белгілеу 1 19.01 Оқу плакаты А4 пішімі, қарапайым қиманы орындау ГЖ-8 115- б 73-76 Жаттығу
4 Қарапайым тіліктерді орындау және белгілеу 1 24.01 73-76 Жаттығу
5 Күрделі тіліктер 1 26.01 Сұрақтар 77-78 бет Жаттығу
6 Күрделі тіліктер 1 31.01 77-78 бет Жаттығу
7 Көрініс пен тілікті біріктіру 1 7.02 оқу плакаты 79-81 бет Жаттығу
8 Жергілікті тілік 1 9.02 Оқу плакаты, сызу аспаптары 80 -81 бет Жаттығу
9 Тіліктерді аксонометриялық проекцияларда салу 1 14.02 Оқу плакаты, сызу аспаптары А4 пішімі, аксо-нометриялық тілік ГЖ-9 81-82 бет Жаттығу
10 Тіліктерді аксонометриялық проекцияларда салу 1 16.02 81-82 бет Жаттығу
11 Бұйымдар туралы жалпы мәліметтер 1 21.02 Модулдер, оқу плакаты 83 бет Жаттығу
12 Тетіктерді біріктіру туралы жалпы мәліметтер
Бұранданы кескіндеу және белгілеу 1 23.02 Модулдер, оқу плакаты
А4 пішімі, жұмыс сызбалары ГЖ-10 84 бет Жаттығу
13 Тетіктерді біріктірудің сызбасы 1 28.02 Модулдер, оқу плакаты 87 бет Жаттығу
14 Болттық біріктіру. Винттік біріктіру 1 2.03 Модулдер, оқу плакаты 87 бет Жаттығу
15 Бұрамасұқпалы біріктіру 1 7.03 89 бет Жаттығу
16 Бұрандалы емес ажырайтын біріктірулер.Ажырамайтын біріктірулер 1 9.03 Оқу плакаты, сызу аспаптары ГЖ-11 92 бет Жаттығу
17 Бұйымдардың құрастырмалы сызбалары 1 14.03 Оқу плакаты, сызу аспаптары 94-95 бет Жаттығу
18 Бұйымдардың құрастырмалы сызбалары 1 16.03 94-95 бет Жаттығу
19 Сипаттамалық құжат 1 96 бет Жаттығу
20 Күрделі емес құрастырмалы сызбаларды оқу 1 Оқу плакаты, сызу аспаптары 97-98 бет Жаттығу
ІҮ тоқсан
1 Күрделі емес құрастырмалы сызбаларды оқу 1 99-100 бет Жаттығу
2 Бөлшектеу 1 А4 пішімі, жұмыс сызбалары 101-104 бет Жаттығу
3 Бөлшектеу 1 101-104 бет Жаттығу
4 Эскиздердің атқаратын қызметі. Эскииздерді орындау 1 Оқу плакаты ГЖ-7 107-110 бет Жаттығу
5 Құрылыс сызбаларының ерекшеліктері 1 Оқу плакаты, сызу аспаптары ГЖ-12 111-112 бет Жаттығу
6 Құрылыс сызбаларының ерекшеліктері 1 111-112 бет Жаттығу
7 Қарапайым құрылыс сызбаларын оқу 1 Оқу плакаты, сызу аспаптары 113-114 бет Жаттығу
8 Қарапайым құрылыс сызбаларын оқу 1 113-114 бет Жаттығу
9 Топографиялық сызбалардың элементтері 1 Оқу плакаты, сызу аспаптары 116 бет Жаттығу
10 Топографиялық сызбалардың элементтері 1 116 бет Жаттығу
11 Компьютерлік графиканың программасы туралы түсінік 1 ГЖ-13 А4 118 бет Жаттығу
12 Компьютерлік графиканың программасы туралы түсінік 1 118 Жаттығу
13 Графикалық редакторда сызбаны орындау 1 Қарапайым тіліктің сызбасын орындау 122-125 бет Жаттығу
14 Графикалық редакторда сызбаны орындау 1 122-125 бет Жаттығу
15 Қорытынды сабақ 1
16 Қорытынды сабақ 1
Барлығы 68 сағат Тәрбие.орг сайтынан Сызу пәні бойынша 9 сыныпқа арналған орта мерзімді жоспар Сызу сурет пәндерінен презентациялар материалды тегін жүктеп сабақ барысында қолдануға рұқсат етіледі. Жарияланған материалға tarbie.org сайтының әкімшілігі жауапты емес

Авторы: Кадыр Даулет Кадырулы

ШҚО Катонқарағай ауданы Үлкен Нарын ауылы Қабдош Дамитов атындағы орта мектеп бейнелеу өнері және сызу пәні мұғалімі

Пікірлер: 0

avatar